Friday, 5 June 2020, 11:00
Lloc: Institut Montgròs
Curs: Biblioteca INS Montgròs (Biblioteca INS Montgròs)
Glossari: LLIBRES DIGITALS