Friday, 10 July 2020, 21:30
Lloc: Institut Montgròs
Curs: Biblioteca INS Montgròs (Biblioteca INS Montgròs)
Glossari: LLIBRES DIGITALS