Instal·lacions


Aules tutoria i tots els espais del centre amb connexions WIFI i pissarres digitals.

Laboratori.

Aula de tecnologia.

Aula de música.

Aula de visual i plàstica.

Aula de necessitats educatives especials.

Aula per a la mediació.

Biblioteca.

Pavelló esportiu (amb escenari per representacions artístiques).

Pistes exteriors.

Hort.

Menjador.

Darrera modificació: Wednesday, 11 March 2015, 21:22