Declaració Universal dels DRETS LINGÜÍSTICS

Declaració Universal dels DRETS LINGÜÍSTICS
Feu clic a l'enllaç %20http://www.linguistic-declaration.org/index.htm per a obrir el recurs.